Lara Gold Madeira

Ares Maťkov dvor

Chovný pes
Narodený

14.01.2018

Slovenský klubový šampion krásy