San Beauty Vayvita

San Beauty Vayvita

Chovná fena
Narodená
07.12.2015
Grand šampion Slovenska

Slovenský šampion krásy

Slovenský klubový šampion krásy

Slovenský šampion krásy mladých

Slovenský šampion šteniat

Skúšky

FSMP II.c

SVMP I.c

BL II.c / I.c